Vámi zasílané podklady

Vámi zasílané podklady

Pokud požadujete řezání či gravírování dle vlastního návrhu, prosíme Vás o dodržení následujících pokynů.

  • Podklady musí být ve formátu DXF nebo PDF.
  • Maximální rozměr řezací plochy stroje je 1250x850mm. Nejčastěji se používají pro řezání architektonických projektů dřevité lepenky, které jsou dodávány v rozměrech 1000×700mm. Doporučujeme pro tyto materiály maximální velikost projektu 990x690mm. V případě jiných rozměrů je potřeba dodržet na každé straně materiálu 5mm volného místa
  • Odlište barevně křivky představující gravírování a řezání
  • Mezi jednotlivými díly dodržujte mezeru alespoň 2 mm
  • Křivky ošetřete funkcí „polyline“ – předchází zdvojeným křivkám
  • Pokud jsou v projektu jakékoli popisy a legendy, je potřeba aby byly uloženy také v křivkách (ne jako text)
  • Nezapomeňte uvést druh a tloušťku požadovaného materiálu

Podklady pro řezání Vám můžeme zpracovat. Cena za přípravu datových souborů bude stanovena dle náročnosti projektu.


Veškeré práce provádíme z materiálu zákazníka či z materiálu na objednávku. Některé běžné materiály máme skladem k okamžitému použití. Na dostupnost požadovaného druhu materiálu se informujte předem a zároveň si popřípadě rezervujte termín pro zpracování Vaší zakázky.


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat pomocí kontaktního formuláře nebo přímo na  tel.: 777208596 ,popřípadě na e-mailu: info@mipasro.cz

Documents sent by you

If you require cutting or engraving according to your own design, please follow these instructions.

The documents must be in DXF or PDF format.
The maximum cutting area of the machine is 1250x850mm. Most commonly used for cutting architectural projects is wooden cardboard, which comes in 1000×700mm. We recommend a maximum project size of 990×690mm for these materials. For other sizes, it is necessary to keep 5mm of free space on each side of the material
Distinguish the colour curves representing engraving and cutting
Maintain a gap of at least 2mm between each piece
Treat the curves with the „polyline“ function – it prevents duplicate curves
If there are any descriptions and legends in the project, they need to be stored in the curves as well (not as text)
Do not forget to indicate the type and thickness of the material required

We can prepare the cutting materials for you. The price for the preparation of data files will be determined according to the complexity of the project.